Udskriv denne side

Hvad gør Lægehuset for os

Kontrol af type 2 diabetes på Fanø

Du kan selv søge på Lægehusets hjemmeside - Her kan du logge ind med dit personnummer og selvvalgt kodeord og få hjælp til fx tidsbestilling, dog ikke til blodprøvetagning, receptfornyelse mv.

Hvorfor er sukkesygekontroller så vigtige?

  • Fordi vi ved, at hvis sygdommen ikke er under kontrol, kan det medføre skade på vigtige organer, som hjerte, blodkar, øjne, nyrer og nerver; de såkaldte senkomplikationer
  • Der er stor gevinst ved, at du kommer til de aftalte kontroller, således at vi sammen kan sikre en optimal behandling af din sukkersyge og en forebyggelse af senkomplikationer
  • Hvis du har spørgsmål vedrørende din sukkersyge, anbefaler vi, at du skriver dem ned og medbringer dem til din kontrol.
  • Har du gener eller spørgsmål, som ikke drejer sig om din sukkersyge, bedes du bestille særskilt tid til dette.

Kontrol hver 3. måned

  • Vi tilbyder kontrol af sukkersygen hver 3. måned. Før hver konsultation skal du have taget blodprøver og have udleveret et blodtrykapparat. Mindst én gang om året skal du have lavet et hjertekardiogram og urinprøve
  • Første kontrol foretages af en læge. Sammen drøfter I blodprøvesvar, blodtryksmålinger, livsstil og medicin og opstiller mål for behandlingen for det kommende år.
  • De tre andre konsultationer foretages af en sygeplejerske. I gennemgår resultaterne af blodprøver og blodtryksmålinger og sammenholder disse resultater med de mål, du har opsat sammen med lægen.
  • Konsultationen hos lægen kalder vi årskontrol, konsultationerne hos sygeplejersken kalder vi 3 måneders kontroller. Oplys venligst kvilken kontrol du skal til, når du bestiller tid og husk at du både skal bestille tid til blodprøve og konsultation en uge efter.