Udskriv denne side

Bestyrelsesmøder

Referat -  Bestyrelsesmøde, d. 8/2 2018

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Forberedelse til generalforsamling, der afholdes i Sundhedshusets kantine onsdag d. 21/2
  1. Vi møder kl. 18.00
  2. Ingrid skaffer noget spiseligt. m v. duge og servietter.
  3. På valg: Ingrid, Margit og Gisela. De modtager genvalg
  4. Ingrid sender regnskab i god tid, da det skal lægges ind i en powerpoint.
  5. Henning aftaler med Lena og henter nøgle.
 3. Andet
  1. Sukkersyge Børns Dag, lørdag d. 9. juni på Fanø
  2. Sundhedsuge: Efter samtale med Jane Kudsk, der normalt holder foredrag med  varighed 2 timer, besluttede  vi at arbejde på at få hende hertil i et samarbejde med kommunen i.f.m. Sundhedsugen i september.
  3. Svend arbejder videre med ide om at få et foredrag / oplæg ved Rossing fra Bispebjerg hospital - senkomplikationer – ide
  4. Direct mail vedr. SBD – vi kommer til at mangle indsamlere, da Ingrid og Svend ikke kan være med der.
 4. Næste møde onsdag d. 23/5 Kallebjergvej 26D hos Asta. Her skal der aftales ruter til SBD
 5. Dialogmøde med kommunen 8/3 kl. 09,00 Asta, Gisela og Svend deltager.

 

 1. DIALOGMØDE

Igen i år inviterer Ældre Sagen, efter aftale med borgmesteren, til møde med borgmesteren og udvalgsformændene. Tidspunktet er torsdag den 08. marts 2018 kl. 09.00 i byrådssalen på Fanø Rådhus.Hver forening/organisation kan deltage med max. 3 personer. Deltagernes navne bedes oplyst til Klaus Kristensen, tlf.: 75 16 2791 / 5151 4962    mail: klaus.pilevej5@fanonet.dk senest torsdag den 01. marts. I vil så modtage en deltagerliste inden mødet. Forbered spørgsmål til politikerne, så vi kan få en god debat!