Udskriv denne side

Generalforsamling 22/2 2016

Ordinær generalforsamling for året 2015
Afholdtes i Sundhedshusets kantine, Vestervejen 1, 6720 Fanø torsdag d. 22. februar 2016

Generalforsamlingens forløb ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent:
  2. Formanden fremlagde beretning om Lokalforeningens virke i 2015, blev godkendt.
  3. Kassereren fremlægger regnskab for 2015 - blev godkendt.
  4. Ingen indkomne forslag
  5. Det kommende års aktiviteter kan læses i aktivitetsplanen her på siden.
  6. Valg af bestyrelse. På valg var Svend Lauridsen og Henning Jeppesen. Begge blev genvlgt
  7. Valg af suppleanter. På valg var Annette Nielsen og Kirsten Jensen. Begge blev genvalgt
  8. Valg af kritisk revisor. På valg var Ove Jensen. Han blev genvalgt
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortalte JAS løst og fast om forskellige politikkers indvirkning på livet som diabetiker..