Udskriv denne side

Generalforsamling 21/2 2018

Ordinær generalforsamling for året 2016
Afholdtes i Sundhedshusets kantine tirsdag d. 21 februar 2018

Generalforsamlingens forløb ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent: og referent: Karen Jeppesen og Kirsten Jensen blev valgt
  2. Formanden fremlagde beretning om Lokalforeningens virke i 2016,
  3. Kassereren fremlægger regnskab for 2016 - Det viser en pænt lille overskud
  4. Ingen indkomne forslag - Ingen forslag var indkommet
  5. Det kommende års aktiviteter kan læses i aktivitetsplanen her på siden.
  6. Valg af bestyrelse. På valg var Svend Lauridsen og Henning Jeppesen. De blev begge genvalgt
  7. Valg af suppleanter. På valg var Kirsten Jensen og Asta Thiesen. De blev begge genvalgt
  8. Valg af kritisk revisor. På valg Ove Jensen. Han blev genvalgt
  9. Eventuelt