Bestyrelsesmøde hos Asta Thiesen tirsdag d. 7/8 2021 - Referat

Til stede var: Asta Thiesen, Kirsten Jensen, Margit Pedersen, Gisela Christensen og Henning Jeppesen.

(Dette referat sendes også til Jens Haugetraa)

Tak til Asta og Paul for værtskabet ved et behageligt bestyrelsesmøde d. 7/8 21!

Aftenens snak kom til at handle om mulighederne for at komme i gang med arbejdet i foreningen efter Corona-pausen. Vi nåede frem til følgende:

 1. Vi vil afholde generalforsamling i Sundhedshusets kantine torsdag d. 10/2 2022
  1. Vi vil kikke efter en relevant oplægsholder bl.a. På https://diabetes.dk/frivillig/vaerktojskassen/book-en-foredragsholder
  2. Henning bestiller lokaletet
  3. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 14/1 kl. 19.30 hos Gisela, Stadionvej 20 kl. 19.30
  4. Der er taget kontakt med Jens Haugetraa mhp. at få Jens til at stå for en rundvisning i en del af Fanø i Atlant-Volden
   1. Tid: i foråret april/maj i 2022
   2. Sted: måske området ved Skydebanen
   3. Omfang: Turen tilpasses så den kan klares af alle
   4. Afslutning: Spisning af lidt mad eller andet passende traktement.
   5. Herefter lækker servering med brød, ost, vin og alt hvad hjertet kunne begære. Tak for det, Asta og Paul!
   6. Evt. Vi er 80 medlemmer af Diabetesforeningen på Fanø-

 

Ref. Henning

 

Henning Jeppesen, Lodsvej 45, 6720 Fanø hfjep@fanonet.dk tlf. 24662738